משרד התחבורע באמצעות מר אבנר פלור סמנכ"ל תנועה פועלים כגיס חמישי עבור יבואני הרכב המסחריים! עניין זה כבר הוכחתי בבג"ץ 7006/07 ובתיקון צו יבוא חופשי 2015 שבו נאלץ משרד התחבורע להודות כי ההגבלה בתיקון הצו שעשה בעקבות הצו על תנאי שניתן נגדו היו לא חוקיים.

ההגבלה שעשה משרד התחבורע באמצעות מר אבנר פלור בתיקון צו היבוא החופשי, ואח"כ כל עוסק בהצעת חוק הרישוי. כי עוסק יוכל לייבא רק רכב שאינו מיובא ע"י יבואן . מוכיח באופן שלא משתמע לשני פנים כי מר אבנר פלור הוא בוגד באינטרס הציבורי , וכי כל הלשכה המשפטית ובוודאים המנכ"ל ועד השר עושים מה שהאדון הזה רוצה!

וכך קרה שמנהלת אגף הרכב החדשה מהנדסת עינת סגל, גם היא רוצה להשתתף במעשי הבגידה וגם היא המציאה פטנט איך לדפוק את האזרח הקטן והכניסה הגבלה לנוהל יבוא אישי של רכב ע"י מורה דרך – שרק מורה הדרך , המייבא, הוא יוכל לנהוג ברכב!

למה גברת עינת סגל את רוצה לדפוק את האזרח הקטן ? למה את חושבת שכשאני מייבא רכב ביבוא אישי כעוסק רק אני יכול לנהוג ברכב אבל כשאני קונה מיבואן הרי אני יכול להפעיל את הרכב באמצעות כל נהג?

לא עזרו לי כל הבקשות לשנות את הנוהל ולכן בסופו של דבר נאלצתי להגיש עתירה

לצערי הרב הפסדתי במשפט וכבוד השופט אברבנל החליט כי הפרשנות של המשיבה סבירה. כבוד השופט היה כל כך רחוק מהאמת כי הוא לא ראה ולא הבין שזו פרשנות לא חוקית! עם כל הכבוד שאני רוחש לשופטים, הרי כבוד השופט התייחס אליי בקוצר רוח מופגן, ולצערי נתן לי להרגיש כי אני מפריע לו במשמרתו לעשות צדק, וכי זה ברור שהפקידים במשרד התחבורה יודעים מה הם עושים.

כבוד השופט נתן את פסק הדין שלא בפניי וגם דאג להסביר לי את מורת רוחו שהעזתי לעתור ולהטריד את מנוחתם של כל הנוגעים בדבר ופסק נגדי הוצאות.

אבל לא תמיד שופטים צודקים! ודרכו של הצדק להגיע לעיתים נעשה בצורה אחרת. מייד לאחר שקיבלתי את החלטת השופט הנכבד הגשתי טיוטה של עתירה לבג"ץ נגד המדיניות שהוצגה בבית המשפט, מדיניות הדוגלת בפגיעה באזרח הקטן, מדיניות ששמה לה לדגל לפגוע בתחרות בענף הרכב, מדיניות המרשה לעצמה לעשות אפליה.

אחד הצדיקים במשרד התחבורה, ולמרות שהוא לא אוהב את שפתי העוקצנית והמעצבנת הוא עו"ד דוד טמיר , היום יועמ"ש משרד התחבורה. היו לי איתו כמה שיחות שבהן גיליתי את חוש הצדק הטבוע בו. הוא לא ייתן לפגוע בחוק , באזרח הקטן, ובוודאי לא יהיה שותף במדיניות אסורה שהוצגה בפני כבוד השופט אברבנל אשר הסכים כי היא אפשרית! עו"ד דוד טמיר הודיע לי כי אגף הרכב ישנה את הנוהל וכך כל נהג יוכל לנהוג ברכב שיובא ע"י עוסק.

לסיכום ובכל הכבוד והענווה שיש לי לשופטים ובוודאי לשופט כמו השופט אברבנל הרי גם שופט יכול לטעות, ובגדול!

הנוהל הלא חוקי שהוציאה מהנדסת עינת סגל תוקן, אבל לצערי אני שוב ושוב נוכח כמה רשעים יושבים במשרד התחבורע אשר חורשים רעה נגד האזרח הקטן, ואני עבדכם הנאמן ועד יום מותי מבטיח לכם שאלחם במרושעים האלה.