אם אתם רוצים לשנות במרכב הקרוואן שבהגדרת משרד התחבורה נקרא גרור סגור למגורים, או כל נגרר אחר, אנחנו לא באמריקה שם כל אחד יכול להשתמש במוסך רגיל ולעשות שינויים , אנחנו בארץ הקודש הכל צריך להיות כשר והכי מסובך שיכול להיות. ולכן נדרשים מתקינים מורשים שיש להם ריישון ממשרד התחבורה לשנות את מרכב הקרוואן שלכם – או כמו שאמרנו גרור סגור למגורים.

לנוחיותכם להלן רשימת מתקינים מורשים לגרורים כולל קרוואנים גרור סגור למגורים

פרסום חינם למתקיני קרוואנים יכולים לעדכן אותי ואוסיף לרשימה

כוכב יאירקרוואני נחלים050-4877724
052-7382488
אביטלמסגרית אחים בצלאל יחזקאל וינון050-8384797
אבני איתןאריאל נגררים050-8371903
אור יהודהא.א נגררים פאי אריה עידמי אמיר03-6343057
אחיעזריעקוב נגררים054-3000913
אשדודידידיה טרילרים050-5557832
אשדודח.גירש תעשיות08-8528777
אשדודשביט ובניו תעשיות מתכת08-8632000
אשדודחרש אשדוד08-8523981
אשדודסילג'י08-9400967
אשקלוןנגררי אשקלון050-3016588
אשקלוןפאיז מנופים והידראוליקה08-6752283
אשקלוןג'אנתעש עבודות מתכת ויזמות בעמ053-7713139
אשקלוןג'אנסטיל כר בעמ08-6781134
באקה אל-גרביהנגררי המילניום050-5726766
באקה אל-גרביהאבו מוך למסגרות ונגררים04-6282130
באר טוביהקארטבע קרוואנים צפריר ישיי053-55553455
באר שבעבל טכנולוגיה08-6236665
באר שבעאריה קופרשטיין נגררים08-6289772
באר שבעפיברוטכניק08-6282182
בוקעתאר.ב.ב.ר ליזמות050-2443005
בית עובדכהן יוסף מרכז הנגרררים08-9408020
בית שמשויינגולד נגררים02-9994501
דלתוןא.נ נגררים – חלייחל אשרף052-3044472
דןכל נגרר חיים עידן052-3430430
חדרהתעשיות פוני ייצור מרכבים04-6222456
חורהנגררים חורה אבו שלדום עאהד054-6534060
חורהמוסך חורה בעמ08-6510026
חיפהרם אור קוגוט04-8420037
טבריהש.כ נגררים ומרכבים04-6733221
טבריהגולני ארגזים ונגררים  בעמ054-7599296
טייבהא.מ למשאיות בעמ052-2203401
טירהעובדיה נגררים050-4877724
טירהגרורי אמון09-7936223
טמרהד.מ אחזקת מיכליות בעמ04-9916241
יבנהארטי לטא מערכות בעמ08-9433616
ירושליםאטלס נגררים052-3179925
ירושליםהמרכיב שמואל02-6782605
ירושליםאפרתי עודדי – נגררים052-5914000
ירכאמיגל מתכות ותיקוני נגרר גבריאלוב052-5571467
כפ יאסיףג.ג מישל תעשיות ומסחר04-9961297
כפ יאסיףמסגריית אליאס ריאד ובניו04-9967350
כפר סבאא.ג נגררים ווים050-5500180
כפר סבאאוטו טק פז ווים ונגררים09-7667300
כרמיאלמעיין החלפים טל מעיין052-7515551
מג'ד אל-כרוםהנדסת נירוסטה חמוד גמאל052-5526247
מגדל העמקדניה נגררים בעמ050-4621211
מודיעיןאבניר חברה לרכב בע"מ,050-2681805
מעין צבינטע עופר ייצור מכליות בעמ050-3177745
מעלות תרשיחאמגט תעשיות04-9976212
נוף הגלילקרדוש נצרת בעמ04-6412444
נוף הגלילמסגרית אל רביע- מאהלי סמיר052-6675299
נצרתסרוגי הידאוליקה נצרת04-6554110
נתניהנגררי השרון09-7462222
נתניהא.ג הקפיץ נתניה09-8870442
עין המפרץהמרכז הטכנולוגי עין המפרץ04-9852245
עכועגם מוסכים ונגררים04-9876000
עפולה4*4 של אפי בעמ04-6493333
עפולהנגררי מתכת התבור בעמ04-9535052
עראבהנעאמנה חאתם מכונות058-7900912
ערערהנגררי עירון שיווק 2000050-5878000
פרדס חנה כרכורכחלון מרכז הגרורים04-6271688
קיסריהמ. בר תחזוקה בעמ04-6378595
קריית אתאשלדות בע"מ04-8412020
קריית ביאליקהמרכז מרכבי נוע בעמ04-8761311
קריית ביאליקמוסך נגררי הצפון04-9847969
ראשון לציוןהמרכב מפעלי מתכת בעמ03-9618772
רהטס.מ נגררים מסאעד סלמה050-8774795
רהטדיוקים ניהול פרויקטים08-9910367
ריינהעתמאנה נידאל – תעשיות ריינה052-7900850
רמלהתעבורה אחזקה בעמ08-9773910
שובלאריה מרכבים08-9916224
שפרעםעטארייה מתכת בעמ054-4624397

 

רשימת  מתקיני גרורים 7002 ירושלים אטלס נגררים 052-3179925 טירה עובדיה נגררים 050-4877724 אחיעזר יעקוב נגררים 054-3000913 אשדוד ידידיה טרילרים 050-5557832 בוקעתא ר.ב.ב.ר ליזמות 050-2443005 עראבה נעאמנה חאתם מכונות 058-7900912 מג'ד אל-כרום הנדסת נירוסטה חמוד גמאל 052-5526247 באר טוביה קארטבע קרוואנים צפריר ישיי 053-55553455 נוף הגליל קרדוש נצרת בעמ 04-6412444 רמלה תעבורה אחזקה בעמ 08-9773910 בית שמש ויינגולד נגררים 02-9994501 כפ יאסיף ג.ג מישל תעשיות ומסחר 04-9961297 נצרת סרוגי הידאוליקה נצרת 04-6554110 אשדוד ח.גירש תעשיות 08-8528777 קריית ביאליק המרכז מרכבי נוע בעמ 04-8761311 אשדוד שביט ובניו תעשיות מתכת 08-8632000 קריית אתא שלדות בע"מ 04-8412020 ירושלים המרכיב שמואל 02-6782605 שפרעם עטארייה מתכת בעמ 054-4624397 פרדס חנה כרכור כחלון מרכז הגרורים 04-6271688 בית עובד כהן יוסף מרכז הנגרררים 08-9408020 באר שבע  בל טכנולוגיה 08-6236665 טירה גרורי אמון  09-7936223 קריית ביאליק מוסך נגררי הצפון  04-9847969 באר שבע  אריה קופרשטיין נגררים  08-6289772 אשדוד חרש אשדוד 08-8523981 מעלות תרשיחא מגט תעשיות  04-9976212 טבריה ש.כ נגררים ומרכבים 04-6733221 באר שבע  פיברוטכניק 08-6282182 נתניה נגררי השרון 09-7462222 חדרה תעשיות פוני ייצור מרכבים 04-6222456 אשדוד סילג'י  08-9400967 עכו עגם מוסכים ונגררים 04-9876000 אשקלון נגררי אשקלון 050-3016588 כפר סבא א.ג נגררים ווים 050-5500180 באקה אל-גרביה נגררי המילניום 050-5726766 חיפה רם אור קוגוט  04-8420037 מודיעין אבניר חברה לרכב בע"מ, 050-2681805 באקה אל-גרביה אבו מוך למסגרות ונגררים  04-6282130 אשקלון  ג'אנסטיל כר בעמ  08-6781134 ראשון לציון המרכב מפעלי מתכת בעמ 03-9618772 קיסריה מ. בר תחזוקה בעמ 04-6378595 ירושלים אפרתי עודדי – נגררים  052-5914000 דלתון א.נ נגררים – חלייחל אשרף 052-3044472 כפר סבא אוטו טק פז ווים ונגררים 09-7667300 כפ יאסיף מסגריית אליאס ריאד ובניו 04-9967350 עפולה 4*4 של אפי בעמ 04-6493333 עין המפרץ המרכז הטכנולוגי עין המפרץ  04-9852245 נתניה א.ג הקפיץ נתניה 09-8870442 רהט ס.מ נגררים מסאעד סלמה 050-8774795 יבנה ארטי לטא מערכות בעמ 08-9433616 ריינה עתמאנה נידאל – תעשיות ריינה 052-7900850 אשקלון פאיז מנופים והידראוליקה  08-6752283 מגדל העמק דניה נגררים בעמ 050-4621211 דן כל נגרר חיים עידן 052-3430430 רהט דיוקים ניהול פרויקטים 08-9910367 ערערה נגררי עירון שיווק 2000 050-5878000 טמרה ד.מ אחזקת מיכליות בעמ 04-9916241 עפולה נגררי מתכת התבור בעמ  04-9535052 טבריה גולני ארגזים ונגררים  בעמ 054-7599296 שובל אריה מרכבים  08-9916224 ירכא מיגל מתכות ותיקוני נגרר גבריאלוב 052-5571467 נוף הגליל מסגרית אל רביע- מאהלי סמיר 052-6675299 אשקלון ג'אנתעש עבודות מתכת ויזמות בעמ 053-7713139 אור יהודה א.א נגררים פאי אריה עידמי אמיר 03-6343057 חורה נגררים חורה אבו שלדום עאהד 054-6534060 אבני איתן אריאל נגררים 050-8371903 אביטל מסגרית אחים בצלאל יחזקאל וינון 050-8384797 חורה מוסך חורה בעמ 08-6510026 כרמיאל מעיין החלפים טל מעיין 052-7515551 מעין צבי נטע עופר ייצור מכליות בעמ 050-3177745 טייבה א.מ למשאיות בעמ 052-2203401