• מתי מי שעושה יבוא אישי של רכב צריך לעשות יצוא רכב מישראל?
 • כאשר משרד התחבורה מחליט ע"פ סמכותו בסעיף 39 לחוק הרישוי לבטל את רישיון היבוא
 • (1) הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה.
 • (2) הוא אינו מקיים את התנאים ברישיון.
 • (3) הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון.
 • (4) הוא הפר חובה או איסור שהוטלו עליו
 • (5) ניתן לגביו צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס,
 • (6) הוא הורשע בעבירה פלילית, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי כי הוא יהיה מורשה לייבא רכב לישראל…
 • לציין כי ע"פ בקשה ע"פ חוק חופש המידע משרד התחבורע לא ממש רע, והחליט להורות על ייצוא רכב שיובא ביבוא אישי רק 3 פעמים. שמתוכם ניסיתי לעזור לשניים אך ללא הואל. גם בעניין זה לא הרמתי ידיים מול הרשעים במשרד התחבורע ויום יבוא ואני אתמקד בטיפול בעניין הזה. למשרד התחבורע אין כל זכות להעניש מייבא רכב ביבוא אישי בעונש כל כך חמור של ייצוא הרכב לחו"ל. לדעתי, וע"פ כל דין, אם ניתן לתקן את הטעיות שנעשו בייבוא הרכב וגם אם משרד התחב8ורע חושבים שזה נעשה במזיד ובגלל שרצו לעבוד עליהם הרי העונש הכלכלי אינו פרופורציונאלי, ולכן אינו חוקי.
 • לצערי למדתי עוד עוולה שעושה המכס בעת ייצוא רכב מישראל! אם הרכב שוחרר מהמכס ונסע קילומטר אחד מחוץ לנמל הרי לא מחזירים לו את המיסים.
 • ולכן תחשבו עשר פעמים אם כדאי לשחרר רכב שיש סיכוי כי תצטרכו לייצא בחזרה.

אמנם הרשות המוסמכת חייבת לבצע שימוע לפני ביטול רישיון יבוא לרכב ביבוא אישי אבל אין הרבה מה לצפות מהפקידים האטומים במשרד התחבורה לקבל את הטיעונים לשימוע.

וכשהקורא מנסה להבין מדוע מוטי בר-נס מכנה את הפקידים במשרד התחבורה "אטומים", הרי אני מפנה את כל המהססים לרשימת הנושאים שטיפלתי בהם ואשר בהם הוכחתי כי הפקידים במשרד התחבורה לא רק שהם אטומים אלא חלקם חסרי ידע מקצועי באופן המעיד על שחיתות מובהקל על מי שמינה אותם

 • בסופו של יום לפקידים האטומים והמושחתים במשרד התחבורה יש סמכות והם אכן יכולים להורות על ביטול רישיון היבוא לרכב ביבוא אישי, ולצערי בתי המשפט שאני כה מוקיר ומעריך לא מסוגלים להבין את הרשעות והרוע של הפקידים במשרד התחבורה בשיתוף עם הפרקליטות ולצערי קצרה ידם מלהושיע מפני העוול שעושים הפקידים המושחתים במשרד התחבורה. ולכן בלית ברירה חייבים להתארגן לייצוא הרכב.
 • גם ברשות המיסים יושבים פקידים אטומי לב שחושבים שתפקידם הוא לגבות כמה שיותר מיסים גם אם הם יעברו על החוק, וגם אם הם ינהגו בניגוד לערכי המדינה וגם אם ינהגו שלא בהגינות כלפי האזרח הקטן.
 • ולכן אני מזהיר את כולכם כי אם אתם רוצים לקבל את המיסים ששילמתם על הרכב בחזרה
 • אתם חייבים לקבל אישור מפקיד מכס שמאשר כי תקבלו את המיסים ששילמתם עבור רכב ביבוא אישי בחזרה.
 • לא לעשות ייצוא עד שאתם מקבלים אישור בכתב כי תקבלו את המיסים שיילמתם!!!

לא לעשות ייצוא לרכב ביבוא אישי עד שתקבלו אישור בכתב מפקיד המכס כי תקבלו את המיסים ששילמתם !!!

 • כעת פקיד המכס ינסה לחלוב מכם חלק מהמיסים ששילמתם בטענה שהשתמשתם ברכב. ובישראל כמו בישראל שיטת "המסחרה" פועלת ואתם חייבים לעמוד על שלכם , ואם צריך לערער. פקידי המכס פוחדים ממי שעומד על זכותו.
 • אני מפרסם דף זה בגלל ניסיון מר שהיה לי עם אחד מלקוחותיי שעשה כל טעות אפשרית והרשויות משרד התחבורה והמכס במקום לעזור לו לתקן את הטעויות התנהגו כאחרוני השפלים ונתנו לו ליפול בטעויות.
 • וזו עוד סיבה שבגינה אני וקרא לפקידים במשרד התחבורה וגם במכס מושחתים! כמובן לא לכולם , אבל כמעט כל מי שאני מכיר, בגלל שהם לא הגונים ואינם פועלים לטובת האזרח הקטן אלא מנסים לגבות מס בכל מחיר כדי שאדון ראש הממשלה יוכל למנות 36 שרים בממשלה הכי בזבזנית ויבזבז את הכסף שלנו על רכישת צוללות שכלל לא נדרשות ע"י משרד הביטחון!
הג'יפ הירוק שלי בשדה בוקר, אני מתגעגע