צמ"ה ציוד מכני הנדסי, מכונה ניידת ע"פ חוק הרישוי

יבוא אישי צמ"ה יכול לחסוך כסף אבל חייבים לבדוק את הכדאיות הכלכלית.

כלי צמ"ה שניתן לייבא ביבוא אישי צמ"ה : טרקטור אופני המוגדר כמכונה ניידת ולא חקלאי, מחפרון אופני או זחלי JCB , במה הידראולית, חופר תעלות, מכונה ליציקת אבני שפה, מחפר או עגורן אופני או זחלי, מטאטא כבישים, מלגזה, מעמיס טלסקופי, מערבל בטון, מכונה לסימון כבישים, דמפרים – עגלת שפיכה, יעה, מגרדה, מוביל עפר, מכבש, מניח צינורות, מפזר אספלט, מפזר חצץ, מפלסת, מכונה לקרצוף כבישים, מיתקן גריסה נייד, קודח קרקע, קודח סלע, מתקן לייצור אספלט, נפה מתנייעת. הכל ניתן לעשות ביבוא אישי צמ"ה.

לפני הכל יש לבדוק כדאיות. צריך לחפש בארץ אולי תמצאו במחיר טוב יותר, שכן תהליך היבוא האישי אינו פשוט. צריך לאתר ואח"כ יש עלויות של היבוא, אבל בהחלט אפשרי.

  1. ניתן לעשות יבוא אישי של צמ"ה  ציוד מכני הנדסי,  או בשפת החוק מכונה ניידת ע"פ סעיף 37 לחוק הרישוי, ותקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), תשע"ז-2016 .
  2. יש להגיש בקשה לרישיון יבוא מכונה ניידת במערכת מסלול כיבוא אישי, לשימוש אישי. מקבלים רישיון יבוא אישי צמ"ה
  3. לא ניתן להעביר בעלות במשך שנה מיום רישום הציוד. ניתן להשכיר צמ"ה שיובא ביבוא אישי. ניתן למכור צמ"ה ביבוא אישי אחרי שנה.
  4. אפשרי לייבא גם תוצרים שלא יובאו ע"י יבואן צריך להגיש בקשה לרשום את התוצר.
  5. גיל הצמ"ה המותר ביבוא אישי, ע"פ התקנות, מתייחס כמובן מתאריך הייצור   7-12 שנים ראה פירוט בנוהל.