הסעה בשכר הינו עיסוק מרכזי בכלכלת מדינת ישראל אך לצערנו הוא תחת רגולציה כבדה מאוד. לדוגמה רישון הפעלה למונית עולה כיום 260,000 ש"ח כמובן שהמחיר מתגלגל לצרכן ומייקר מאוד את יוקר המחיה. אם משרד התחבורה והממשלה לא היו כאלה חמדנים, ובאמת היו רוצים להוריד את יוקר המחיה הרי ביטול אגרת רישיון למונית היה מוריד את עלות הנסיעה במונית בעשרות אחוזים.

עיסוק עיקרי שלי הוא טיפול ב- 65 משרדי הסעות של רכב סיור (אשכול) ומדברי, וצברתי ידע וניסיונ רב בעניין. הצלחתי "לשכנע" את משרד התחבורה לאפשר למורי דרך פרטיים להקים משרדי הסעות בעצמם מבלי שיידרשו לתאגידים מסחריים שהיו עושקים אותם.

הצלחתי להוריד את מחיר רישיון ההסעה שאני שילמתי כל חודש 500 ש"ח ועוד מע"מ, למחיר של 500 ש"ח לשנה היום. המחיר החודשי הפך למחיר שנתי ! כמובן שמשרדי ההסעות המסחריים לא אוהבים אותי.