משרד התחבורה לאחר אישור ועדת הכספים של הכנסת מפרסם בכל שנה מה מחיר אגרות הרכב .

בפרסום של משרד התחבורה "אגרות רכב" כלולים גם הנתונים הבאים

קבוצות רכב – נקבע ע"י שווי הרכב .

מחיר האגרה לפי קבוצת רכב משתנה בעקבות ירידת ערך הרכב ובפרסום אגרות רכב השנתי מוםיעים לכל רכב 4 טורים של מחירים בהתאם לשנתון הרכב.

במקרה של רכב ביבוא אישי, נתקלתי בתקלה – אין התאמה בין מחיר הרכב ביבוא אישי ע"פ הצהרת יבוא / רשימון לבין האגרה שנקבעה לו – פניתי לממונה על חופש המידע בעניין ואני ממתין לתשובה.

בפרסום יש כל סוגי הרכב – רכב מסחרי דיזל / בנזין רכב דיזל משלם יותר .

רכב מסחרי כולל רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שריפות, רכב חילוץ ורכב חשמל.

בנפרד יש פרסום של אגרת רישוי למונית ורכב סיור ותיור .

בפרסום יש את כל האגרות הקשורות גם לרישיון נהיגה.