MUFLON KARAVAN, CRAVAN MADE IN TURKEY

פגשתי את היצרן קרוואנים הזה בתערוכה באיסטנבול, ויש לו קרוואן "קרבי" שמתאים לטיולים בשטח. כפי שרואים בתמונות זה קרוואן קטן שכאמור הוא מתאים לנסיעה בשטח. ניתן להרכיב עליו סוגי צמיגים שונים.

היצרן נתן לי את מסמכי התקינה שלו, אבל מכיוון שמסמכי התקינה של קרוואן זה כמעט 300 עמודים אני מצרף כאן רק את מסמך ה- COC. כרגע היצרן הזה לא נמצא במערכת מסלול (מערכת מחשב המאפשרת שידור בקשות לרישיון יבוא, המקושרת למערכת שער העולמי, דהיינו, חיבור בין משרדי הממשלה, בענייננו – משרד התחבורה למכס. במידה ואתם מעוניינים לרכוש כזה קרוואן תיכנסו על פי השם, יש להם אתר נחמד וניתן ליצור קשר איתם. אנשים חביבים.

הקרוואן הזה נראה כמו משוריין קטן שמתאים לנסיעה בשטח. ועבדכם הנאמן כמי שאוהב טיולים בשטח הקרוואן הזה מצא חן בעיני.