התקשר אליי לקוח מהצפון ושלחי לי COC של טרקטור שהוא מבקש לייבא.

כלל ראשון ביבוא אישי טרקטור, אפשרי עד גיך 7 שנים.

לא כמו רכב ביבוא אישי עד שנתיים, או קרוואן ביבוא אישי עד גיל שנה. אז למה טרקטור אפשר לייבא עד גיל 7 שנים וקרוואן רק בגיל שנה, למשרד התחבורע פתרונים. תאמינו לי אני אטפל גם בזה.